Αποτύπωμα

Πληροφορίες σύμφωνα την παράγραφο 5 TMG

Μιχαήλ Μαγγασάροβ
Cimbernstraße 13a
81377 München

(ΑΦΜ-Γερμανία) Ust-IdNr.: DE329284979

Εποικοινωνία

Τηλέφωνο: 017656763760
E-Mail: info@mangasmedia.de

νομική Σημείωση
Οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση δημιουργήθηκε και η επεξεργασία με τη μέγιστη προσοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση μπορεί να θεωρηθεί για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου. Ως εκ τούτου, ο φορέας εκμετάλλευσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή συνέπειες που συνδέονται με τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου, εφ ‘όσον δεν υπάρχει εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας συμπεριφορά έχει αποδειχθεί. Το site μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες, για την οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Ως εκ τούτου μπορούμε να πάρουμε καμία εγγύηση για το εξωτερικό περιεχόμενο. Ο πάροχος ή φορέας εκμετάλλευσης είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες ελέγχθηκαν κατά τη στιγμή της σύνδεσης για πιθανές νομικές παραβιάσεις. Υπήρξαν μη παράνομο περιεχόμενο κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Ένα μόνιμο έλεγχο των συνδεδεμένων σελίδων είναι παράλογο χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις για παραβίαση. Μετά την κοινοποίηση των παραβιάσεων, θα αφαιρέσουμε αμέσως αυτές τις συνδέσεις.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η εφαρμογή αυτή δεν συλλέγει, επεξεργάζεται και διαδίδει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Αν θα υπάρξει μια συλλογή στο μέλλον, ο χρήστης ζητείται εκ των προτέρων για την άδεια. Οποιαδήποτε χρήση δεδομένων θα γίνεται ανώνυμα και με τη χρήση ασφαλών διαύλων μετάδοσης.

Πνευματική ιδιοκτησία
Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται είναι η Creative Commons, φέρουν κατάλληλη σήμανση. Αν δεν υπάρχει διάκριση στις εικόνες, αυτές δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμα τα έργα, η χρήση τους δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγκριση.